Miljöpolicy

I alla skeden eftersträvas minimering av långsiktigt negativ miljöpåverkan.
Denna miljöpolicy omarbetas på företaget efter förslag av externs intressenter/leverantörer

Henriksson Ing. Byrå AB

Miljöpolicy

LH`s miljöpolicy bygger på bra inre och yttre miljö i samklang med kretsloppet och ger följande hörnstenar.

Inom företaget

  • Verka för att anställda på företaget aktivt överväga och genomföra arbetsinsatser, handha utrustning samt använda material i alla skeden, så att den totala miljöpåverkan blir minimal.

Kompetens/Utveckling

  • Företaget skall aktivt förmedla utbildningar till personalen gällande förändringar inom aktuella verksamhetsområden.
  • Varje anställd skall i företaget medvetet söka, inhämta aktuella handlingar som kan påverka miljöområdet.

Uppdrag

  • I konsultuppdrag som LH utför för uppdragsgivares räkning, skall handläggaren och projektören verka för ett ekologi- och miljöfrågorna undersöks, utreds och lämpliga åtgärder inplanteras i uppdraget.
  • Vid varje projekts materialval, utformningar etc eftersträvas kontinuerligt ett miljö- och ekologiskt medvetande när beställaren efterfrågar detta.