Välkommen till

Henriksson Ing. Byrå AB

Med över 50 års erfarenhet
Henriksson Ing. Byrå AB

Om företaget

Henriksson Ing. Byrå AB startade 1968 i Göteborg av Lennart Henriksson.
Verksamhetsområdena har varit el & teletekniska lösningar inom bostäder, sjukhus och industri. Men även kontroll samt besiktningsuppdrag.
1974 startade firman med revisionsbesiktningar.
Företaget började med CAD som projekteringsverktyg redan 1988 .
Företaget har ramavtal med Göteborgs Stad.
Lennart Henriksson utvecklade den första S-märktaunderskåps-armaturen LJUSKOMBI 230/MU 1967.

Verksamhetsområden

Revisionsbesiktningar

Entreprenadbesiktningar

Kontrolluppdrag

Utredningar

Termografering

Projektering EL och tele