Kvalitetspolicy

L.Henriksson Ing.Byrå AB Kvalitetspolicy
ska vara företaget som ställer höga krav på kvalitet inom elektroteknink samt även miljöområdet inom den tekniska rådgivningen. LH ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag eller produkt beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Konkret innebär policyn:

• att ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår
  organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar.

• att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som
  gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.

• att vårt kvalitetsledningsystemet omfattar alla affärsområden,
  stödfunktioner och ledning.

• att systematisk egenkontroll och förbättring sker.

• att den färdiga handlingen har tagit hänsyn till anläggningens underhåll
  samt utbyggnad.