Verksamhetsområden

 Revisionsbesiktningar
 Entreprenadbesiktningar
 Kontrolluppdrag
 Utredningar
 Projektering EL och tele

Henriksson Ing. Byrå AB startade 1968 i Göteborg av Lennart Henriksson.

Verksamhetsområdena har varit el & teletekniska lösningar inom bostäder, sjukhus och industri. Men även kontroll samt besiktningsuppdrag.

1974 startade firman med revisionsbesiktningar.

Företaget började med CAD som projekteringsverktyg redan 1988 .
Företaget har ramavtal med Göteborgs Stad Företaget har ramavtal med Mölndal Stad

Lennart Henriksson utvecklade den första S-märktaunderskåps-armaturen LJUSKOMBI 230/MU 1967.

L.Henriksson Ing.Byrå AB är kvalitet- och miljöcertifierade
SS-EN ISO 9001:2000, 14001:2004 sedan 2000-09-20
med extern revisor.

Ladda ner kvalitet- och miljöpolicy